Із Статуту підприємства

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення м. Львова, Львівської області та інших регіонів України шляхом надання кваліфікованої високоспеціалізованої психіатричної медичної допомоги (профілактичної, діагностичної, консультативної, лікувальної) та інших медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Основними завданнями Підприємства є:

 • забезпечення раннього виявлення осіб, які страждають на розлади психіки та поведінки, серед населення м. Львова та Львівської області, їх своєчасне лікування, безперервне систематичне спостереження за станом здоров’я таких осіб, запобігання розвитку та загостренню захворювання, проведення необхідних діагностичних, лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на   покращення   або  відновлення  стану  психічного здоров'я;
 • організація та надання психіатричної допомоги населенню м. Львова та Львівської області в умовах поліклінічного стаціонару;
 • організація та надання логопедичної допомоги особам з порушеннями мовленнєвого розвитку;
 • забезпечення амбулаторною консультативною допомогою населення м. Львова та Львівської області, яке направляється закладами охорони здоров’я для верифікації діагнозу та вирішення питання про подальше лікування;
 • встановлення осіб, які страждають на розлади психіки та поведінки, шляхом проведення психіатричних оглядів на підставах і в порядку, визначених чинним законодавством України;
 • забезпечення примусового амбулаторного лікування осіб для надання амбулаторної психіатричної допомоги за рішенням суду;
 • організація діяльності, пов’язаної з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відповідно до чинного законодавства України;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в практику Підприємства сучасних методів та засобів діагностики та лікування, галузевих стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги, а також їх апробація у відповідності до діючих в Україні нормативно-правових актів та документів, які регламентують порядок проведення такого виду діяльності;
 • участь у проведенні науково-медичних досліджень, клінічних випробувань лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичних технологій відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі на платній основі;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, зокрема постійний зв’язок з закладами з надання психіатричної допомоги щодо питань госпіталізації та виписки осіб, які страждають на розлади психіки і поведінки, а також надання консультативної допомоги пацієнтам з соматичних відділень та поліклінік з соматичними захворюваннями;
 • взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування з питань надання психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я в порядку, передбаченому законодавством України, та у відповідності до вимог конфіденційності, передбачених ст. 6 Закону України «Про психіатричну допомогу». Проведення прийому громадян, організація роботи зі зверненнями громадян;
 • організація роботи кабінету психологічного розвантаження з метою профілактики розладів психіки та поведінки та збереження психічного здоров’я населення;
 • організація заходів щодо спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу у галузі психіатрії, психотерапії, організація післядипломної підготовки фахівців за напрямами психіатрія, психотерапія, медична психологія та інших спеціальностей (у тому числі дистанційної форми навчання), стажування на робочих місцях для лікарів та середнього медичного персоналу.

 

 

На виконання поставлених завдань Підприємство здійснює функції:

 

 • надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної (амбулаторної, стаціонарної) психіатричної допомоги населенню м. Львова, Львівської області та інших регіонів України;
 • надання стаціонарної психіатричної допомоги при зверненні громадян України (мешканців Львівської області та інших регіонів України) та надання їм рекомендацій стосовно амбулаторного лікування;
 • своєчасне високоспеціалізоване кваліфіковане та якісне обстеження, лікування та реабілітація осіб, які страждають на розлади психіки та поведінки, в тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій;
 • надання послуг зі здійснення діагностичного обстеження населення та послуг з якісної лабораторної діагностики, у тому числі на платній основі;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та оформлення та видача листків непрацездатності;
 • надання трудових рекомендацій для осіб, що за станом психічного здоров’я потребують переводу на інші ділянки роботи або зміни характеру професійної діяльності, своєчасне направлення осіб на спеціалізовану медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), надання висновків з питань поліпшення житлових умов, надання рекомендацій з питань форм та місць навчання;
 • здійснення інших видів медичної, консультативної, лікувальної та профілактичної діяльності, передбачених чинним законодавством України;
 • здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасне матеріально-технічне забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій, оснащення сучасною апаратурою тощо;
 • забезпечення відновлюючого лікування, у т.ч. психосоціальної та трудової реабілітації осіб, що страждають на розлади психіки та поведінки;
 • здійснення навчально-методичної діяльності, співпраця та обмін досвідом з науково-дослідними та освітніми закладами, медичними товариствами, фармакологічними фірмами стосовно питань галузі охорони психічного здоров’я, спеціалізованої психологічної допомоги, психотерапії та суміжних дисциплін; участь в роботі асоціацій та громадських об’єднань;
 • проведення тренінгів, курсів, семінарів, циклів тематичного вдосконалення, інших освітніх та навчальних заходів, спрямованих на професійний розвиток, підвищення кваліфікації, перепідготовку та/або спеціалізацію медичних та немедичних працівників, в тому числі на оплатній основі;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення та інших платних послуг, які передбачені чинним законодавством України.